Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Văn Thuấn

Bí Thư Đảng ủy, CT HĐND xã

0982518757

2

Lê Đức Tịnh

PBT Trực Đảng ủy

0916206156

3

Lê Xuân Thủy

CT UBND xã

0987176388

4

Lê Văn  Thụ

PCT HĐND xã

01663427828

5

Nguyễn Duy Cam

PCT. UBND

0902071345

6

Lê Huy Khương

CT MTTQ

0963364064

7

Nguyễn Quán Vệ

CT Hội CCB

01235249379

8

Lê Thị Bình

CT Hội PN 

0968879849

9

La Đình Tâm

CT Hội ND 

01694450556

10

Lê Văn Siểu

BT Đoàn  

01266123668

11

Nguyễn Quốc Huy

TRưởng CA  

01686973379

12

Lê Huy Luyện

CHT Quân sự 

01672286689

13

Trịnh Xuân Hưng

CC Kế toán 

0902036959

14

Nguyễn Thị Lan

CC Kế toán 

0944163782

15

Nguyễn Thị Thu Hằng

CC Văn phòng- Tk 

0946695515

16

Phùng Thị Thủy

CC Tư pháp 

0948586608

17

Trịnh Xuân Bình

CC Tư pháp 

0931359561

18

Trần Văn Đạo

CC Chính sách 

0936834397

19

Nguyễn Thị Thu

 CC Văn hóa

0945350683

20

Nguyễn Duy Bảo

CC Địa chính 

0972291224

21

Nguyễn Khắc Dũng

CC Địa chính  

0912547804

22

Lê Văn Ân

CB Văn phòng Đảng ủy 

01699220348

23

La Thị Hồng

CC Văn phòng- Tk 

01254830279

24

Lê Như Thắng

 

0904044026

25

Lê Lương Hòa

 

01666312330

26

Tống Văn Đương

 

0965654358

27

Nguyễn Công Tùng

 

0967297568

28

Lê Văn Trọng

 

01647529334

29

Tống Văn Tuấn

 

01657416360

30

Bùi Văn Thông

 

 

31

Lê Thị Dung

 

0969856768

32

Trần Ngọc Lý

 

01699606276

33

Lê Hồng Chinh

 

0979296787

34

Lê Thế Thắng

 

01657520235

35

Hoàng Phú Nhẫn

 

01636785090

36

Lê Như Vịnh

 

01672271909

37

Nguyễn Trung Hùng

 

0975042236

38

Lê Đình Thẩm

 

01627773056

39

Lê Văn Chức

 

0978036590

40

Lê Huy Vân

 

01655978586

41

Mai Thanh Hải

 

0123 767 3858

42

Lê Thị Hoa

 

0979831924

43

Lê Văn Phới

 

0376277768

44

Lê Ngọc Phúc

 

01679490015

45

Hoàng Phú Nam

 

098355848

46

Bùi Văn Thịnh

 

01648812587

47

Lê Xuân Cấp

 

016444102495

48

Lê Lương Thủy

 

0973347238

49

Lê Xuân Thư

 

0976121996

50

Lê Đình Đồng

 

01255680678

51

Mai Đình Thịnh

 

01672286732

52

Lê Văn Sáu

 

0984534373

53

Lê Văn Sơn

 

01699574011

54

Lê Văn Kền

 

01657079486

55

Lê Như Phú

 

01658181846

56

Nguyễn Công Chung

 

0976682759

57

Tống Văn Bình

 

01636976199

58

Nguyễn Trung Quyền

 

0974965215

59

Nguyễn Văn Cường

 

0948722914

60

Lê Xuân Hằng

 

01655301139

61

Lê Viết Long

 

0916 419 773

62

Lê Đình Thơn

 

01626249216

63

Lê Văn Đức

 

01675771571

64

Lê Văn Tài

 

01667725792

65

Lê Thế Khối

 

01693181953

66

Lê Hữu Nhơn

 

 

67

Dương Văn Nhị

 

 

68

Lê Đình Nghĩa

 

0978019724

69

Lê Xuân Hài

 

 

70

Lê Văn Hử

 

01679605263

71

Lê Hồng Thanh

 

 

72

Lê Quang Linh

 

 

73

Lê Thị Phúc

 

01656023881

74

Nguyễn Thị Vinh

 

01678311325

75

Nguyễn Thị Nam

 

0932371293

76

Lê Thị Mai

 

01647604045

77

Nguyễn Thị Hân

 

0976985947

78

Nông Thị Hiền

 

01253496928

79

Lê Thị Tươi

 

0966647737

80

Lê Thị Dâng

 

01659498857

81

Lê Thị  Hồng

 

01666684650

82

Hoàng Thị Gái

 

01657522435

83

Lê Xuân Sởi

 

01668327540

84

Lê Đức Tiến

 

01659378551

85

Lê Tam Gấm

 

01657518360

86

Nguyễn Công Minh

 

01686154982

87

Nguyễn Văn Rằng

 

01634975024

88

Lê Hồng Tuấn

 

01636166803

89

Lê Văn Bùi

 

01629781303

90

Lê Thị Hảo

 

01648926291

91

Lê Lương Thuận

 

01666426678

92

Lê Xuân Chấp

 

01688647080

93

Lê Như Sơn

 

0987739981

94

Nguyễn Duy Phương

 

 

95

Lê Đình Thành

 

0964524631

96

Lê Thị Nga

 

 

97

Lê Thị Thanh Hà

 

01692216298

98

La Thị Hồng

 

01254830279

99

Hoàng Phú Sâm

 

0988640175

100

Lê Văn Thế

 

0123 779 3858

101

Trần Ngoc Thơm

 

0123 606 3858

102

Lê Thọ Viện

 

0932314483

103

Nguyễn Thị Hằng

 

0979375184

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT