Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ CÔNG BẰNG TÀI KHOẢN VNEID

Đăng lúc: 22/05/2024 (GMT+7)
100%

ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ CÔNG BẰNG TÀI KHOẢN VNeID

MỚI: Từ 1/7/2024 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến chỉ được sử dụng tài khoản VNeID

Vừa qua tại phiên họp của Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng đã đưa ra yêu cầu sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024.

Từ 1/7/2024 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến chỉ được sử dụng tài khoản VNeID

Theo Báo Chính Phủ đưa tin, tại phiên họp lần thứ tư của Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác), diễn ra sáng 03/5/2024 tại Trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sinh động, dể hiểu, dễ nhớ trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, để người dân hiểu rõ tiện ích cũng như cách thức sử dụng tài khoản VNeID.

Tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, kết nối cơ sở dữ liệu và hạ tầng để bảo đảm việc sử dụng tài khoản VNeID được thông suốt; thiết lập kênh thông tin để trao đổi, phản hồi những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng làm sạch dữ liệu thuê bao di động, bảo đảm 100% SIM điện thoại phải có chính chủ; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung đầu tư hạ tầng; tích cực tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương khác, nhất là về đầu tư hạ tầng và thuê dịch vụ công nghệ thông tin

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/cong-dong-dan-luat/2024/thang-5/03/dich-vu-cong-truc-tuyen.png

Theo Báo Chính Phủ

Dịch vụ công trực tuyến, VNeID là gì?

1) Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Theokhoản 5 Điều 3 Nghị định 42/2022/NĐ-CPthì dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

2) VNeID là gì? có bắt buộc cài đặt không?

Theokhoản 12 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CPquy định:

“VNeID” là ứng dụng trên thiết bị số; “dinhdanhdientu.gov.vn”, “vneid.gov.vn” là trang thông tin định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Khi cài đặt ứng dụng VNeID, công dân sẽ được cập nhật thông tin cá nhân trên môi trường điện tử. Các thông tin này được bảo mật tuyệt đối và sử dụng như một cách để thay thế cho các loại giấy tờ cá nhân truyền thống.

Hiện nay chưa có quy định nào bắt buộc người dân phải đăng ký, sử dụng VNeID.

Tuy nhiên, Bộ Công an đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân cả nước thực hiện chính sách kêu gọi, khuyến khích người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án phát triển định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Như vậy,VNeID không bắt buộc phải đăng ký, tuy nhiên nếu muốn thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ 01/7/2024 thì người dân bắt buộc chỉ được sử dụng duy nhất tài khoản VNeID.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến năm 2024

TheoĐiều 12 Nghị định 42/2022/NĐ-CPquy định danh mục dịch vụ công trực tuyến như sau:

- Danh mục và thông tin của các dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ và đăng tải trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

- Các dịch vụ công trực tuyến phải được tổ chức, phân loại theo đối tượng sử dụng (tổ chức, cá nhân), theo nhóm dịch vụ (theo chủ đề), theo mức độ và cơ quan thực hiện để thuận tiện cho việc tìm kiếm, sử dụng.

- Dịch vụ công trực tuyến khi cung cấp trên môi trường mạng được chuẩn hóa, đồng bộ về mã, tên dịch vụ công trực tuyến; cung cấp biểu mẫu điện tử kèm theo;

Hướng dẫn quy trình sử dụng cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn quy trình xử lý của các cơ quan nhà nước và kết quả của dịch vụ công trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Việc chuẩn hóa này được công bố kèm hướng dẫn cho người dùng theo từng dịch vụ công trực tuyến.

- Các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thực hiện của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do các bộ, ngành triển khai cung cấp trên môi trường mạng phải được tích hợp, công bố công khai và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

- Quy định về định danh và xác thực điện tử của chủ thể tham gia giao dịch dịch vụ công trực tuyến phải được xác định rõ, công bố trên cổng dịch vụ công và tuân thủ quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Như vậy,đối với từng địa phương thì danh mục và thông tin của các dịch vụ công trực tuyến sẽ được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ và đăng tải trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ CÔNG BẰNG TÀI KHOẢN VNEID

Đăng lúc: 22/05/2024 (GMT+7)
100%

ĐĂNG NHẬP DỊCH VỤ CÔNG BẰNG TÀI KHOẢN VNeID

MỚI: Từ 1/7/2024 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến chỉ được sử dụng tài khoản VNeID

Vừa qua tại phiên họp của Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng đã đưa ra yêu cầu sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024.

Từ 1/7/2024 khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến chỉ được sử dụng tài khoản VNeID

Theo Báo Chính Phủ đưa tin, tại phiên họp lần thứ tư của Tổ công tác về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác), diễn ra sáng 03/5/2024 tại Trụ sở Chính phủ. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024.

Đối với các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sinh động, dể hiểu, dễ nhớ trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng mạng xã hội, để người dân hiểu rõ tiện ích cũng như cách thức sử dụng tài khoản VNeID.

Tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, kết nối cơ sở dữ liệu và hạ tầng để bảo đảm việc sử dụng tài khoản VNeID được thông suốt; thiết lập kênh thông tin để trao đổi, phản hồi những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng làm sạch dữ liệu thuê bao di động, bảo đảm 100% SIM điện thoại phải có chính chủ; đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung đầu tư hạ tầng; tích cực tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương khác, nhất là về đầu tư hạ tầng và thuê dịch vụ công nghệ thông tin

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/cong-dong-dan-luat/2024/thang-5/03/dich-vu-cong-truc-tuyen.png

Theo Báo Chính Phủ

Dịch vụ công trực tuyến, VNeID là gì?

1) Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Theokhoản 5 Điều 3 Nghị định 42/2022/NĐ-CPthì dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

2) VNeID là gì? có bắt buộc cài đặt không?

Theokhoản 12 Điều 3 Nghị định 59/2022/NĐ-CPquy định:

“VNeID” là ứng dụng trên thiết bị số; “dinhdanhdientu.gov.vn”, “vneid.gov.vn” là trang thông tin định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Khi cài đặt ứng dụng VNeID, công dân sẽ được cập nhật thông tin cá nhân trên môi trường điện tử. Các thông tin này được bảo mật tuyệt đối và sử dụng như một cách để thay thế cho các loại giấy tờ cá nhân truyền thống.

Hiện nay chưa có quy định nào bắt buộc người dân phải đăng ký, sử dụng VNeID.

Tuy nhiên, Bộ Công an đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân cả nước thực hiện chính sách kêu gọi, khuyến khích người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án phát triển định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Như vậy,VNeID không bắt buộc phải đăng ký, tuy nhiên nếu muốn thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ 01/7/2024 thì người dân bắt buộc chỉ được sử dụng duy nhất tài khoản VNeID.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến năm 2024

TheoĐiều 12 Nghị định 42/2022/NĐ-CPquy định danh mục dịch vụ công trực tuyến như sau:

- Danh mục và thông tin của các dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ và đăng tải trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

- Các dịch vụ công trực tuyến phải được tổ chức, phân loại theo đối tượng sử dụng (tổ chức, cá nhân), theo nhóm dịch vụ (theo chủ đề), theo mức độ và cơ quan thực hiện để thuận tiện cho việc tìm kiếm, sử dụng.

- Dịch vụ công trực tuyến khi cung cấp trên môi trường mạng được chuẩn hóa, đồng bộ về mã, tên dịch vụ công trực tuyến; cung cấp biểu mẫu điện tử kèm theo;

Hướng dẫn quy trình sử dụng cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn quy trình xử lý của các cơ quan nhà nước và kết quả của dịch vụ công trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Việc chuẩn hóa này được công bố kèm hướng dẫn cho người dùng theo từng dịch vụ công trực tuyến.

- Các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thực hiện của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do các bộ, ngành triển khai cung cấp trên môi trường mạng phải được tích hợp, công bố công khai và đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

- Quy định về định danh và xác thực điện tử của chủ thể tham gia giao dịch dịch vụ công trực tuyến phải được xác định rõ, công bố trên cổng dịch vụ công và tuân thủ quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Như vậy,đối với từng địa phương thì danh mục và thông tin của các dịch vụ công trực tuyến sẽ được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ và đăng tải trên Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT