Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Tuyên truyền chuyển đổi số

Đăng lúc: 04/06/2024 (GMT+7)
100%

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã

Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số. Để mỗi cá nhân, tổ chức hiểu: Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Thiệu Duy phổ biến, tuyên truyền về Chuyển đổi số, lợi ích, tầm quan trọng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu.

* Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số: Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Hiện nay, chuyển đổi số đang được ứng dụng rộng rãi và đa lĩnh vực trong cuộc sống.

1. Chính quyền số: Chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, hoạt động cũng như theo dõi của các cơ quan, ban ngành. Việc thay đổi hệ thống công nghệ cũng làm thay đổi nghiệp vụ, mô hình và phương thức hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước.

2. Xã hội số:

Được thể hiện trên các lĩnh vực như:

- Công dân số: Là công dân có khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trên môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng hóa trên mạng.

- Y tế số: Là khám chữa bệnh từ xa, từ đó cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế được cá thể hóa cho mỗi người dân.

- Giáo dục số: Là người học nghe giảng bài trực tuyến và trao đổi bài trực tuyến

- Xã hội số là xã hội có công dân số tham gia vào quá trình y tế số, giáo dục số, giao tiếp xã hội trên môi trường số

3. Kinh tế số:

Là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh.

Kinh tế số dựa trên các nền tảng công nghệ số.

* Lợi ích của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách .

- Kinh tế số cho phép mỗi người dân có thể tiếp cận toàn bộ thị trường một cách nhanh chóng theo cách chưa từng có. Nếu như trước đây, người dân mang hàng ra chợ bán thì chỉ tiếp cận được vài chục đến vài trăm người trong khu vực địa lý hạn chế của mình. Còn hiện nay, với thương mại điện tử, người dân có thể bán hàng cho hàng triệu người, trên toàn thế giới.

- Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của con người. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội.

* Tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và giao dịch với nhau, chuyển đổi số, thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Có thể nói để chuyển đổi số thành công cần sự quyết tâm của toàn thể nhân dân, hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, Đảng viên phải tích cực, chủ động học hỏi, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số, là yếu tố đảm bảo sự thành công của công cuộc chuyển đổi.

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã

Với quyết tâm thực hiện thành công xã chuyển đổi số, UBND xã Thiệu Duy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân phải chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Tuyên truyền chuyển đổi số

Đăng lúc: 04/06/2024 (GMT+7)
100%

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã

Hiện nay, cả thế giới đã bước vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với nòng cốt là sự đột phá của công nghệ số. Quá trình đưa công nghệ số vào mọi mặt của đời sống gọi là Chuyển đổi số. Để mỗi cá nhân, tổ chức hiểu: Ban chỉ đạo Chuyển đổi số xã Thiệu Duy phổ biến, tuyên truyền về Chuyển đổi số, lợi ích, tầm quan trọng để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu.

* Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số: Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Hiện nay, chuyển đổi số đang được ứng dụng rộng rãi và đa lĩnh vực trong cuộc sống.

1. Chính quyền số: Chuyển đổi số là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý, hoạt động cũng như theo dõi của các cơ quan, ban ngành. Việc thay đổi hệ thống công nghệ cũng làm thay đổi nghiệp vụ, mô hình và phương thức hoạt động của bộ máy cơ quan nhà nước.

2. Xã hội số:

Được thể hiện trên các lĩnh vực như:

- Công dân số: Là công dân có khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trên môi trường số, kỹ năng số cơ bản, mua bán hàng hóa trên mạng.

- Y tế số: Là khám chữa bệnh từ xa, từ đó cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế được cá thể hóa cho mỗi người dân.

- Giáo dục số: Là người học nghe giảng bài trực tuyến và trao đổi bài trực tuyến

- Xã hội số là xã hội có công dân số tham gia vào quá trình y tế số, giáo dục số, giao tiếp xã hội trên môi trường số

3. Kinh tế số:

Là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh.

Kinh tế số dựa trên các nền tảng công nghệ số.

* Lợi ích của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách .

- Kinh tế số cho phép mỗi người dân có thể tiếp cận toàn bộ thị trường một cách nhanh chóng theo cách chưa từng có. Nếu như trước đây, người dân mang hàng ra chợ bán thì chỉ tiếp cận được vài chục đến vài trăm người trong khu vực địa lý hạn chế của mình. Còn hiện nay, với thương mại điện tử, người dân có thể bán hàng cho hàng triệu người, trên toàn thế giới.

- Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm lên mọi hoạt động của con người. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội.

* Tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Chuyển đổi số làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và giao dịch với nhau, chuyển đổi số, thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Có thể nói để chuyển đổi số thành công cần sự quyết tâm của toàn thể nhân dân, hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, Đảng viên phải tích cực, chủ động học hỏi, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số, là yếu tố đảm bảo sự thành công của công cuộc chuyển đổi.

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã

Với quyết tâm thực hiện thành công xã chuyển đổi số, UBND xã Thiệu Duy đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân phải chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số trên địa bàn xã.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT