Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Tuyên truyền Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đăng lúc: 05/01/2024 (GMT+7)
100%

Một mục tiêu cụ thể của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số mới được Bộ TT&TT phê duyệt là mỗi năm có tối thiểu 30.000 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

Tuyên truyền Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Một mục tiêu cụ thể của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số mới được Bộ TT&TT phê duyệt là mỗi năm có tối thiểu 30.000
doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình
SMEdx) được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt ngày 26/3. Đối tượng của Chương trình SMEdx là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cùng các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Chương trình SMEdx hướng tới mục tiêu đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc sử dụng nền tảng số do Chương trình lựa chọn và những hoạt động của Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra nhiều giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Chương trình SMEdx cũng đề ra các mục tiêu cụ thể, trong đó có việc lựa chọn và huy động được các nền tảng số xuất sắc tham gia Chương trình với chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số để đẩy nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp. Cùng với đó, tối thiểu 50.000 người/ năm được tiếp cận Chương trình, cập
nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tối thiểu 30.000 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Thiết lập được Mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá
nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số.

* Sáu nhóm hoạt động chính: Trong Chương trình SMEdx mới phê duyệt, Bộ TT&TT cũng nêu rõ 6 nhóm hoạt động chính đã và sẽ được tập trung triển khai, bao gồm: Lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện tử của Chương trình; Truyền thông, tuyên truyền; Triển khai các khoá tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; Tổ chức hội thảo, hội nghị và phối hợp với các bộ, ban ngành, địa phƣơng và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai Chương trình; Xây dựng các tài liệu, công cụ, cơ sở dữ liệu hỗ trợ và tổ chức Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Thực tế, thời gian vừa qua, Bộ TT&TT đã tổ chức lễ công bố, lễ khởi động cùng một số hoạt động của Chương trình SMEdx. Cụ thể, Cục Tin học hóa đã bước đầu tổ chức đánh giá, lựa chọn 15 nền tảng số xuất sắc tham gia Chương trình SMEdx. Tại lễ khởi động Chương trình được tổ chức ngày 29/1, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT và 15 doanh nghiệp cung cấp nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai Chương trình SMEdx. Trong thời gian tới, Chương trình sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, lựa chọn các nền tảng số xuất sắc phù hợp theo các Nhóm nền tảng số phục vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME và có cam kết ƣu đãi cho doanh nghiệp SME tham
gia Chương trình. Hiện Cổng thông tin điện tử của Chương trình SMEdx cũng đã được Bộ TT&TT xây dựng và đưa vào vận hành tại các địa chỉ http://smedx.vn, http://smedx.mic.gov.vn để cung cấp thông tin về Chương trình, cung cấp kiến
thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp. Đây là đầu mối, nơi các doanh
nghiệp SME đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số của
Chương trình. Đồng thời, Cổng thông tin này cũng là sàn giao dịch trong việc hỗ trợ các
doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, trong đó đảm bảo yêu cầu tối thiểu các
chức năng cơ bản như: giới thiệu, thông tin về các nền tảng số tham gia chương
trình; cho phép các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp SMEs đăng ký tham gia
Chương trình, đăng ký sử dụng nền tảng số và đảm bảo việc xác thực thông tin
của các doanh nghiệp tham gia; tư vấn, trao đổi, giải đáp thắc mắc trong quá trình

chuyển đổi số… mọi ý kiến xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu - Công chức VHXH xã (SĐT: 0945.350.683) để được hỗ trợ trực tiếp.

Tuyên truyền Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đăng lúc: 05/01/2024 (GMT+7)
100%

Một mục tiêu cụ thể của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số mới được Bộ TT&TT phê duyệt là mỗi năm có tối thiểu 30.000 doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

Tuyên truyền Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Một mục tiêu cụ thể của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số mới được Bộ TT&TT phê duyệt là mỗi năm có tối thiểu 30.000
doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (Chương trình
SMEdx) được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt ngày 26/3. Đối tượng của Chương trình SMEdx là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; cùng các doanh nghiệp nền tảng số, cơ quan, tổ chức, hiệp hội, viện, trường có các công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Chương trình SMEdx hướng tới mục tiêu đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc sử dụng nền tảng số do Chương trình lựa chọn và những hoạt động của Chương trình nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra nhiều giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia và trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn. Chương trình SMEdx cũng đề ra các mục tiêu cụ thể, trong đó có việc lựa chọn và huy động được các nền tảng số xuất sắc tham gia Chương trình với chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số để đẩy nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp. Cùng với đó, tối thiểu 50.000 người/ năm được tiếp cận Chương trình, cập
nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tối thiểu 30.000 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Thiết lập được Mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 100 tổ chức, cá
nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số.

* Sáu nhóm hoạt động chính: Trong Chương trình SMEdx mới phê duyệt, Bộ TT&TT cũng nêu rõ 6 nhóm hoạt động chính đã và sẽ được tập trung triển khai, bao gồm: Lựa chọn các nền tảng xuất sắc tham gia Chương trình để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Xây dựng, vận hành Cổng thông tin điện tử của Chương trình; Truyền thông, tuyên truyền; Triển khai các khoá tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; Tổ chức hội thảo, hội nghị và phối hợp với các bộ, ban ngành, địa phƣơng và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai Chương trình; Xây dựng các tài liệu, công cụ, cơ sở dữ liệu hỗ trợ và tổ chức Mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Thực tế, thời gian vừa qua, Bộ TT&TT đã tổ chức lễ công bố, lễ khởi động cùng một số hoạt động của Chương trình SMEdx. Cụ thể, Cục Tin học hóa đã bước đầu tổ chức đánh giá, lựa chọn 15 nền tảng số xuất sắc tham gia Chương trình SMEdx. Tại lễ khởi động Chương trình được tổ chức ngày 29/1, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT và 15 doanh nghiệp cung cấp nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số đã ký kết biên bản ghi nhớ triển khai Chương trình SMEdx. Trong thời gian tới, Chương trình sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá, lựa chọn các nền tảng số xuất sắc phù hợp theo các Nhóm nền tảng số phục vụ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME và có cam kết ƣu đãi cho doanh nghiệp SME tham
gia Chương trình. Hiện Cổng thông tin điện tử của Chương trình SMEdx cũng đã được Bộ TT&TT xây dựng và đưa vào vận hành tại các địa chỉ http://smedx.vn, http://smedx.mic.gov.vn để cung cấp thông tin về Chương trình, cung cấp kiến
thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp. Đây là đầu mối, nơi các doanh
nghiệp SME đăng ký tham gia Chương trình và sử dụng các nền tảng số của
Chương trình. Đồng thời, Cổng thông tin này cũng là sàn giao dịch trong việc hỗ trợ các
doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, trong đó đảm bảo yêu cầu tối thiểu các
chức năng cơ bản như: giới thiệu, thông tin về các nền tảng số tham gia chương
trình; cho phép các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp SMEs đăng ký tham gia
Chương trình, đăng ký sử dụng nền tảng số và đảm bảo việc xác thực thông tin
của các doanh nghiệp tham gia; tư vấn, trao đổi, giải đáp thắc mắc trong quá trình

chuyển đổi số… mọi ý kiến xin liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu - Công chức VHXH xã (SĐT: 0945.350.683) để được hỗ trợ trực tiếp.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT