Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Vùng đất thuộc xã Thiệu Duy ngày nay, vào đầu thế kỉ 19 là các thôn xã thuộc huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Thiên[4].

Cuối năm 1945, huyện Thụy Nguyên đổi thành huyện Thiệu Hóa.

Sau năm 1945, các thôn làng nêu trên thuộc xã Duy Tân, huyện Thiệu Hóa. Năm 1953, xã Duy Tân chia thành các xã Thiệu Nguyên, Thiệu Duy và một phần xã Thiệu Hợp[5].

Năm 1977, xã Thiệu Duy cùng với các xã phía bắc sông Chu của huyện Thiệu Hóa sáp nhập với huyện Yên Định thành huyện Thiệu Yên[6].

Năm 1996, xã Thiệu Duy thuộc huyện Thiệu Hóa mới tái lập[7].

Hiện nay, xã Thiệu Duy gồm có các làng[4]:

  • Xử Nhân, tên cũ là Nhân Lý.
  • Đông Mỹ, tên nôm là làng Đầm.
  • Đông Hòa: tên cũ là Đồng Cách.
  • Đồng Miên: tên cũ là Đông Mỹ (?).
  • Phú Điền.
  • Cư Khánh.
  • Khánh Hội.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT