Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

 


                           

TUYÊN TRUYỀN: VỀ CÔNG TÁC GIẢI TỎA HÀNH LANG AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

 

 

Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông (ATGT)  trên địa bàn đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện. Đặc biệt 3 tháng, công tác giải toa hành lang an toàn giao thông đã được chú trọng hơn và đạt những kết quả tích cực , tuyến đường giao thông, bước đầu được nhân dân ghi nhận đồng tình ủng hộ, như: giải tỏa hành lang  tuyến đường 516C từ thôn Khánh Hội đến hết thôn Đông Hòa đã và đang  được triển khai.

Sau thời gian vận động kết quả các hộ đã tự tháo dỡ đến ngày 02/6/2023 đã có 75/89 hộ tự tháo dỡ trả lại hành lang lưu không cho xã, còn lại 14 hộ chưa thực hiện.

Theo đó để đảm bảo công tác giải tỏa hành lang ATGT,thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, lập lại trật tự, kỷ cương trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang ATGT đường bộ, bảo đảm đường thông hè thoáng, đường phố xanh sạch đẹp, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị trên địa bàn ,. Ban thường vụ Đảng ủy yêu cầu UBND xã, các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt các nội dung sau:

-     Tăng cường thời lượng tuyên truyền trên Đài Truyền thanh và các phưong tiện thông tin truyền thông về các biện pháp, phong trào bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, lập lại kỷ cương trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, góp phân giảm thiếu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phạm vi đất dành cho đường bộ, quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để người dân được biết đồng thuận và chấp hành, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

-     Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Giải tỏa hành lang ATGT theo Kế hoạch của Chủ tịch UBND xã .Phân công nhiệm vụ cụ thế cho các thành viên Ban Chỉ đạo gắn với từng đoạn đường trọng điểm,

-     Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ Đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong bảo vệ hành lang an toàn giao thông, tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

- Phối họp với các cơ quan chức năng kiên quyết giải tỏa các trường hợp sử dụng trái phép đất dành cho đường bộ để họp chợ, kinh doanh buôn bán, tập kết vật liệu...; cường chế và xử lý nghiêm các trường họp chây ỳ, không tự giác tháo dỡ khi vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ; có biện pháp hiệu quả ngăn chặn và chấm dứt tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đặc biệt là các tuyến đường đã được giải tỏa.

- Chỉ đạo lực lượng công an  tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, tham gia hỗ trợ công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông; kiểm tra, rà soát các điểm đen về tai nạn giao thông để đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời; xử lý nghiêm các trường họp vi phạm nhưng không chấp hành, cố tình gây rối trật tự công cộng, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ giải tỏa hành lang an toàn giao thông theo quy định pháp luật.

 

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT