Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

HĐND xã Thiệu Duy - tổ chức kỳ họp thứ VII

nhiệm kỳ 2021-2026

 

    Sáng ngày 28/12/2022, HĐND xã Thiệu Duy, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ VII. Dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Đại biểu HĐND xã, cán bộ công chức, các đồng chí nguyên bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, đại diện HTXDVNN, hiệu trưởng 3 trường, trưởng trạm y tế, công an xã, bí thư, thôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận.

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Thiệu Duy sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2022; báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và phản ánh tâm tư kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Cam – PCT UBND xã thông qua báo cáophats triển VH- XH -QPAN

 

Đ/c: Nguyễn Thị Lan – Kế toán ngân sách x㠖 thông qua báo cáo thu chi ngân sách.

 

 

Toàn cảnh kỳ họp

 

 

Phát biểu  tại kỳ họp, Đ/c: Trịnh Đình Lịch – Bí Thư Đảng ủy nhấn mạnh. để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023 cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là các nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển sản phẩm OCOP; phát triển các ngành nghề tạo việc làm cho người lao động. Đề nghị với HĐND xã cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Sau 01 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua các Nghị quyết của HĐND xã, trong  đó có nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023;  NQ về phương án thu gom, hợp đồng vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2023./.

  

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT