Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số

Đăng lúc: 16/01/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, ngày 14/01/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐNĂM 2024.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, ngày 14/01/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024 và giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.Trước khi triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024; Chủ tịch UBND xã đã đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo xã về tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2023. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huy động sự chung tay, vào cuộc của các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024.Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng uỷ, các đồng chí trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã và Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thuỷ - Chủ tịch UBND x㠖 Trưởng ban chỉ đạo đã thông qua Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

Theo đó trong năm 2024 xã đã Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số; các Tổ giúp việc để tham mưu các văn bản về chuyển đổi số; các Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn để giúp UBND xã trong việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn., đồng thời Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản để triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đồng thời chỉ đạo sát sao trong đổi mới công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp chuyển đổi số gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Lê Xuân Thuỷ - CT UBND x㠖 Trưởng BCĐ thông qua kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

Tại hội nghị đồng chí Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số đã nhấn mạnh,Trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra của xã hoàn thành chỉ tiêu Huyện giao về chuyển dổi số. BCĐ chuyển đổi số đã xác định ngay từ bước đầu đã chỉ đạo phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực để thực hiện đạt kết quả cao nhất, hoàn thành chuyển đổi số cuối năm 2024.

.

Hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số

Đăng lúc: 16/01/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, ngày 14/01/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐNĂM 2024.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, ngày 14/01/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024 và giao chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.Trước khi triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024; Chủ tịch UBND xã đã đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo xã về tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2023. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, vai trò, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huy động sự chung tay, vào cuộc của các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024.Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong ban chấp hành Đảng uỷ, các đồng chí trong Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã và Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn

Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thuỷ - Chủ tịch UBND x㠖 Trưởng ban chỉ đạo đã thông qua Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

Theo đó trong năm 2024 xã đã Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số; các Tổ giúp việc để tham mưu các văn bản về chuyển đổi số; các Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn để giúp UBND xã trong việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn., đồng thời Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản để triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đồng thời chỉ đạo sát sao trong đổi mới công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp chuyển đổi số gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Lê Xuân Thuỷ - CT UBND x㠖 Trưởng BCĐ thông qua kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024

Tại hội nghị đồng chí Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số đã nhấn mạnh,Trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra của xã hoàn thành chỉ tiêu Huyện giao về chuyển dổi số. BCĐ chuyển đổi số đã xác định ngay từ bước đầu đã chỉ đạo phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực để thực hiện đạt kết quả cao nhất, hoàn thành chuyển đổi số cuối năm 2024.

.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT