Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

hướng dẫn tổ chức hội làng

Đăng lúc: 15/02/2019 (GMT+7)
100%

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức lễ hội làng truyền thống tháng riêng năm Kỷ Hợi 2019. UBND xã xây dựng kế hoạch nội dung tổ chức thực hiện với các nội dung sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU DUY Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/ KH - UBND

Thiệu Duy, ngày 20 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức lễ hội làng truyền thống tháng riêng năm Kỷ hợi .

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã về việc tổ chức lễ hội làng truyền thống, phát huy các giá trị văn hóa và ôn lại truyền thống của quê hương, tạo nên phong trào thi đua sôi nỗi, xây dựng quê hương, xây dựng NTM ngày càng văn minh, gia đình hạnh phúc đến cán bộ và nhân dân Thiệu Duy.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức lễ hội làng truyền thống tháng riêng năm Kỷ Hợi 2019. UBND xã xây dựng kế hoạch nội dung tổ chức thực hiện với các nội dung sau:

A.Kế hoạch thực hiện chương trình các nội dung:

I. Chương trình văn nghệ: Thôn cần thực hiện một số yêu cầu sau:

*Có người dẫn chương trình văn nghệ

Mỗi thôn tổ chức một đội văn nghệ, số lượng diễn viên từ 10 – 15 người. ( Khuyến khích các thôn múa hát có phụ họa). Thời gian cho giao lưu văn nghệ là 30 phút.( yêu cầu các thôn trưởng gửi các tiết mục văn nghệ lên cho UBND xã duyệt).

+ Chủ đề: Ca ngợi quê hương, Đất nước, con người Việt nam, ca ngợi Đảng, Bác hồ và những thành tựu đổi mới của địa phương.

II. Về công tác tổ chức: Yêu cầu các thôn trưởng sau khi nhận được kế hoạch của UBND x㠖 cần tập chung xây dựng kế hoạch của thôn.

1. Khai mạc: Giới thiệu thành phần đại biểu, lễ hội truyền thống.

2. Đánh trống

3. Dâng hương ( Đơn vị có nhà thờ thành hoàng làng mới được dâng hương)

4. Báo cáo kết quả quá trình một năm cán bộ và nhân dân thực hiện hoạt động thôn làng văn hóa ( trưởng ban văn hóa – thôn trưởng báo cáo).

5. Các đại biểu và nhân dân về dự lễ hội trao đổi thảo luận.

6. Khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thôn, làng gắn với thực hiện hương ước qui ước của thôn, làng.

7.Mời lãnh đạo cấp trên về dự phát biểu( nếu có)

8. Kết thúc hội nghị.

*Hướng dẫn báo cáo tổ chức hội làng truyền thống theo 5 nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

1. Đánh giá kết quả về đời sống kinh tế năm 2018:

- Tổng diện tích gieo trồng trong năm………………………………………

- Năng suất đạt trong năm …………………………………………………..

- Chăn nuôi tổng đàn trâu bò, đàn lợn, gia cầm……………………………..

- Giá trị thu nhập từ các nghành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương mại, dịch vụ việc làm trong năm bình quân thu nhập đầu người đạt ………………………………………………….

- Báo cáo cuộc vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới: Khẩu, đầu sào = …………/ tổng vận động, giá trị xây dựng công trình trong năm. ( nếu có ) công khai niêm yết các khoản thu ở nhà văn hóa. Thôn đã đạt …../14 tiêu chí nông thôn mới.

b. Đời sống văn hóa tinh thần;

- Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa( ông bà cha mẹ mẫu mực; con cháu hiếu thảo): Số gia đình đạt…./tổng số hộ trong thôn đăng ký, đạt……%

- Trẻ em trong độ tuổi đến trường;

- Tỷ lệ phát triển dân số…………..%

- Tỷ lệ người sinh con thứ 3;

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em được tiêm chủng;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm đạt;

- Phong trào văn hóa, văn nghệ TDTT trong năm;

- Tổ chức việc cưới việc tang theo nếp sống văn hóa trong năm; đơn vị đã tổ chức thực hiện.

- Khu dân cư đạt trong năm ………………………………

- Kết quả hoạt động của ban vận động xây dựng đời sống văn hóa của thôn

trong năm;………………………………………………

3. Môi trường cảnh quan.

- Công tác tổ chức vệ sinh môi trường thu gom rác thải; vận động nhân dân xây dựng cải tạo nâng cấp các công trình phụ trợ hệ thống rãnh thoát nước trong thôn;

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh……………………….

- Tỷ lệ hộ có nhà tắm hợp vệ sinh……………………………..

- Tỷ lệ có nhà tiêu hợp vệ sinh…………………………………………….

4. Chấp hành đường lối chủ chương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Việc tổ chức phổ biến các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện hương ước, quy ước, kết quả tổ chức thực hiện trong năm…………..

- Kết quả tổ hoạt động tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội trong năm giải quyết các vụ việc nhỏ ở thôn trong năm ……………………………………

- Số hộ không thực hiện nghĩa vụ của Đảng, nhà nước………………

- Số người trong thôn( làng) mang trọng án hình sự…………………….

- Số lần khiếu kiện tập thể kéo dài ở trong thôn ( làng)……………..

- Việc thực hiện quy chế dân chủ theo pháp lệnh 34, kết quả triển khai thực hiện……………………………….

- Hoạt động của ban hòa giải trong thôn giải quyêt những mâu thuẩn mất đoàn kết trong năm được …………………………………………………

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng đối với các hoạt động của ban xây dựng đời sống văn hóa, các tổ chức đoàn thể đạt…………………………………

5. Tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

- Kết quả các cuộc tổ chức vận động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách gia đình người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn trong các ngày lễ tết,

- Thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo, nhân đạo từ thiện…………

- Hoạt động giúp nhau hoàn thành chính đáng…………………….

- Kết quả tổ chức các cuộc vận động trong năm ngày vì người nghèo, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước tổ chức trong năm số tiền vận động……………………

- Các hương ước của làng nếu có thay đổi thì thông qua hội nghị

B. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019: theo 5 nội dung thì căn cứ các chỉ tiêu phấn đấu theo nghị quyết của Đảng bộ và hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ XII để xây dựng.

* Việc tổ chức mừng thọ: cho các cụ cao tuổi vào ngày mùng 4 tết âm lịch, là trách nhiệm của UBND xã nên giao cho các cấp ủy chi bộ đồng chí trưởng thôn , tổ chức mừng thọ phải trang nghiêm( có hướng dẫn kèm theo).

* Việc tổ chức hội làng: Từ ngày 04 – 10/01/2019 ( âm lịch) ( các đơn vị lựa chọn ngày tổ chức)

- Các đơn vị tổ chức hội làng truyền thống thì báo cáo đăng ký về UBND xã, chậm nhất vào ngày 27/01/2019- tức là (22/12/ 2018 âm lịch); để UBND xã phân công cán bộ về dự và chỉ đạo.

- Đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội – các cấp ủy chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền đến các hội viên đoàn viên, tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên;

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch hướng dẫn của UBND xã - yêu cầu cấp uỷ các thôn,các ngành trên địa bàn xã tổ chức triển khai và thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.

Nơi nhận TM. UBND XÃ

- Đảng uỷ- HĐND (để báo cáo) PHÓ CHỦ TỊCH

- Các đoàn thể để phối hợp

- 10 thôn,

- Lưu VP-

Nguyễn Duy Cam

hướng dẫn tổ chức hội làng

Đăng lúc: 15/02/2019 (GMT+7)
100%

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức lễ hội làng truyền thống tháng riêng năm Kỷ Hợi 2019. UBND xã xây dựng kế hoạch nội dung tổ chức thực hiện với các nội dung sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xà THIỆU DUY Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/ KH - UBND

Thiệu Duy, ngày 20 tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức lễ hội làng truyền thống tháng riêng năm Kỷ hợi .

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã về việc tổ chức lễ hội làng truyền thống, phát huy các giá trị văn hóa và ôn lại truyền thống của quê hương, tạo nên phong trào thi đua sôi nỗi, xây dựng quê hương, xây dựng NTM ngày càng văn minh, gia đình hạnh phúc đến cán bộ và nhân dân Thiệu Duy.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức lễ hội làng truyền thống tháng riêng năm Kỷ Hợi 2019. UBND xã xây dựng kế hoạch nội dung tổ chức thực hiện với các nội dung sau:

A.Kế hoạch thực hiện chương trình các nội dung:

I. Chương trình văn nghệ: Thôn cần thực hiện một số yêu cầu sau:

*Có người dẫn chương trình văn nghệ

Mỗi thôn tổ chức một đội văn nghệ, số lượng diễn viên từ 10 – 15 người. ( Khuyến khích các thôn múa hát có phụ họa). Thời gian cho giao lưu văn nghệ là 30 phút.( yêu cầu các thôn trưởng gửi các tiết mục văn nghệ lên cho UBND xã duyệt).

+ Chủ đề: Ca ngợi quê hương, Đất nước, con người Việt nam, ca ngợi Đảng, Bác hồ và những thành tựu đổi mới của địa phương.

II. Về công tác tổ chức: Yêu cầu các thôn trưởng sau khi nhận được kế hoạch của UBND x㠖 cần tập chung xây dựng kế hoạch của thôn.

1. Khai mạc: Giới thiệu thành phần đại biểu, lễ hội truyền thống.

2. Đánh trống

3. Dâng hương ( Đơn vị có nhà thờ thành hoàng làng mới được dâng hương)

4. Báo cáo kết quả quá trình một năm cán bộ và nhân dân thực hiện hoạt động thôn làng văn hóa ( trưởng ban văn hóa – thôn trưởng báo cáo).

5. Các đại biểu và nhân dân về dự lễ hội trao đổi thảo luận.

6. Khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thôn, làng gắn với thực hiện hương ước qui ước của thôn, làng.

7.Mời lãnh đạo cấp trên về dự phát biểu( nếu có)

8. Kết thúc hội nghị.

*Hướng dẫn báo cáo tổ chức hội làng truyền thống theo 5 nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa;

1. Đánh giá kết quả về đời sống kinh tế năm 2018:

- Tổng diện tích gieo trồng trong năm………………………………………

- Năng suất đạt trong năm …………………………………………………..

- Chăn nuôi tổng đàn trâu bò, đàn lợn, gia cầm……………………………..

- Giá trị thu nhập từ các nghành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương mại, dịch vụ việc làm trong năm bình quân thu nhập đầu người đạt ………………………………………………….

- Báo cáo cuộc vận động đóng góp xây dựng nông thôn mới: Khẩu, đầu sào = …………/ tổng vận động, giá trị xây dựng công trình trong năm. ( nếu có ) công khai niêm yết các khoản thu ở nhà văn hóa. Thôn đã đạt …../14 tiêu chí nông thôn mới.

b. Đời sống văn hóa tinh thần;

- Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa( ông bà cha mẹ mẫu mực; con cháu hiếu thảo): Số gia đình đạt…./tổng số hộ trong thôn đăng ký, đạt……%

- Trẻ em trong độ tuổi đến trường;

- Tỷ lệ phát triển dân số…………..%

- Tỷ lệ người sinh con thứ 3;

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, trẻ em được tiêm chủng;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm đạt;

- Phong trào văn hóa, văn nghệ TDTT trong năm;

- Tổ chức việc cưới việc tang theo nếp sống văn hóa trong năm; đơn vị đã tổ chức thực hiện.

- Khu dân cư đạt trong năm ………………………………

- Kết quả hoạt động của ban vận động xây dựng đời sống văn hóa của thôn

trong năm;………………………………………………

3. Môi trường cảnh quan.

- Công tác tổ chức vệ sinh môi trường thu gom rác thải; vận động nhân dân xây dựng cải tạo nâng cấp các công trình phụ trợ hệ thống rãnh thoát nước trong thôn;

- Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh……………………….

- Tỷ lệ hộ có nhà tắm hợp vệ sinh……………………………..

- Tỷ lệ có nhà tiêu hợp vệ sinh…………………………………………….

4. Chấp hành đường lối chủ chương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

- Việc tổ chức phổ biến các chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện hương ước, quy ước, kết quả tổ chức thực hiện trong năm…………..

- Kết quả tổ hoạt động tổ an ninh trật tự, tổ an ninh xã hội trong năm giải quyết các vụ việc nhỏ ở thôn trong năm ……………………………………

- Số hộ không thực hiện nghĩa vụ của Đảng, nhà nước………………

- Số người trong thôn( làng) mang trọng án hình sự…………………….

- Số lần khiếu kiện tập thể kéo dài ở trong thôn ( làng)……………..

- Việc thực hiện quy chế dân chủ theo pháp lệnh 34, kết quả triển khai thực hiện……………………………….

- Hoạt động của ban hòa giải trong thôn giải quyêt những mâu thuẩn mất đoàn kết trong năm được …………………………………………………

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ Đảng đối với các hoạt động của ban xây dựng đời sống văn hóa, các tổ chức đoàn thể đạt…………………………………

5. Tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

- Kết quả các cuộc tổ chức vận động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách gia đình người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn trong các ngày lễ tết,

- Thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo, nhân đạo từ thiện…………

- Hoạt động giúp nhau hoàn thành chính đáng…………………….

- Kết quả tổ chức các cuộc vận động trong năm ngày vì người nghèo, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước tổ chức trong năm số tiền vận động……………………

- Các hương ước của làng nếu có thay đổi thì thông qua hội nghị

B. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019: theo 5 nội dung thì căn cứ các chỉ tiêu phấn đấu theo nghị quyết của Đảng bộ và hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ XII để xây dựng.

* Việc tổ chức mừng thọ: cho các cụ cao tuổi vào ngày mùng 4 tết âm lịch, là trách nhiệm của UBND xã nên giao cho các cấp ủy chi bộ đồng chí trưởng thôn , tổ chức mừng thọ phải trang nghiêm( có hướng dẫn kèm theo).

* Việc tổ chức hội làng: Từ ngày 04 – 10/01/2019 ( âm lịch) ( các đơn vị lựa chọn ngày tổ chức)

- Các đơn vị tổ chức hội làng truyền thống thì báo cáo đăng ký về UBND xã, chậm nhất vào ngày 27/01/2019- tức là (22/12/ 2018 âm lịch); để UBND xã phân công cán bộ về dự và chỉ đạo.

- Đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội – các cấp ủy chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền đến các hội viên đoàn viên, tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên;

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch hướng dẫn của UBND xã - yêu cầu cấp uỷ các thôn,các ngành trên địa bàn xã tổ chức triển khai và thực hiện tốt nội dung kế hoạch này.

Nơi nhận TM. UBND XÃ

- Đảng uỷ- HĐND (để báo cáo) PHÓ CHỦ TỊCH

- Các đoàn thể để phối hợp

- 10 thôn,

- Lưu VP-

Nguyễn Duy Cam

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT