Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Nội quy hoạt động TTVHTT xã

Đăng lúc: 16/05/2019 (GMT+7)
100%

- Trung tâm văn hóa - thể thao xã Thiệu Duy là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa - TDTT của xã .

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Duy, ngày tháng năm 2019

NỘI QUY

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO

XÃ THIỆU DUY, HUYỆN THIỆU HOÁ, TỈNH THANH HOÁ


- Trung tâm văn hóa - thể thao xã Thiệu Duy là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa - TDTT của xã .

- Mọi tổ chức, cá nhân đến trung tâm văn hóa - thể thao đều phải thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng và nghiêm chỉnh thực hiện quy định này.

I – QUY ĐỊNH CHUNG:

- Không tự ý mang chất cháy, chất nổ, chất gây nguy hại cho sức khoẻ vào khu vực Trung tâm văn hóa - thể thao.

- Giữ gìn an ninh trật tự.

-Giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác thải bừa bãi trong khu vực nhà thi đấu cũng như sân vận động.

- Có trách nhiệm bảo quản tài sản, trang thiết bị nhà thi đấu, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản thì phải bồi thường.

II – QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Đối với các vận động viên, trọng tài, các đoàn TDTT tham gia luyện tập, thi đấu:

- Tích cực luyện tập để nâng cao trình độ về chuyên môn.

- Thi đấu trung thực, khách quan, cao thượng.

- Có thái độ lịch sự, đúng mực đối với khán giả, cổ động viên.

2. Đối với các tổ chức, các thành viên trong các câu lạc bộ, công dân đến hợp đồng tham gia luyện tập TDTT:

- Nộp các khoản lệ phí theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng giữa Trung tâm văn hoá- thể thao xã và tổ chức, công dân đến hợp đồng.

3. Đối với khán giả và cổ động viên:

- Chấp hành theo sự hướng dẫn, sắp xếp của ban tổ chức.

- Cổ vũ khách quan, vô tư các trận thi đấu thể dục - thể thao.

4. Mức thu phí dịch vụ.

4.1. Mức thu phí dịch vụ ngoài giờ hành chính.

a. Đối với nhà thi đấu đa năng:

- 02 sân Bóng chuyền hơi:

+ Cho hợp đồng theo tháng 01 sân: Mức thu lệ phí 300.000 đồng/tháng.

+ Cho hợp đồng theo buổi 01 sân: Mức thu lệ phí 20.000 đồng/buổi.

b. Đối với sân Vận động:

- Cho mượn địa điểm tổ chức sự kiện, Hội chợ, chương trình ca nhạc, xiếc mức thu lệ phí 200.000 đồng/ngày đêm. ( Ngoài ra còn có các chi phí hợp đồng riêng)

- Cho các tổ chức, công dân ở ngoài xã đến nhờ địa điểm để thi đấu, giao lưu TDTT vào các buổi chiều thứ 3, thứ 5, thứ 7: Thu phí = 50.000đ/ 01 trận đấu/ 90 phút.

- Công dân trong xã đến thi đấu vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4, thứ 6, chủ nhật và các ngày không có người đến mượn sân ( Miễn phí)

4.2. Mức thu phí dịch vụ trong giờ hành chính.

- Sân Cầu lông 10.000 đồng/1 giờ đồng hồ.

5.Thời gian hoạt động.

5.1. Phục vụ công việc chuyên môn, tổ chức các sự kiện chính trị của xã theo thời gian hành chính Nhà nước.

5.2. Phục vụ các hoạt động dịch vụ.

- Mùa hè thời gian: Từ 17h đến 21h.

- Mùa đông thời gian: Từ 16h 30 phút đến 21h.

Các tổ chức, công dân không thực hiện nghiêm túc theo quy định trên, tuỳ thuộc mức độ cụ thể, Ban nhủ nhiệm Trung tâm văn hoá thể thao xã có quyền hủy bỏ hợp đồng, trường hợp gây rối mất ANTT thì mời tổ chức, công dân ra khỏi trung tâm văn hóa - thể thao nếu vụ việc phức tạp, nghiêm trọng sẽ kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thủy

Nội quy hoạt động TTVHTT xã

Đăng lúc: 16/05/2019 (GMT+7)
100%

- Trung tâm văn hóa - thể thao xã Thiệu Duy là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa - TDTT của xã .

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU DUY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thiệu Duy, ngày tháng năm 2019

NỘI QUY

TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO

XÃ THIỆU DUY, HUYỆN THIỆU HOÁ, TỈNH THANH HOÁ


- Trung tâm văn hóa - thể thao xã Thiệu Duy là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa - TDTT của xã .

- Mọi tổ chức, cá nhân đến trung tâm văn hóa - thể thao đều phải thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng và nghiêm chỉnh thực hiện quy định này.

I – QUY ĐỊNH CHUNG:

- Không tự ý mang chất cháy, chất nổ, chất gây nguy hại cho sức khoẻ vào khu vực Trung tâm văn hóa - thể thao.

- Giữ gìn an ninh trật tự.

-Giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác thải bừa bãi trong khu vực nhà thi đấu cũng như sân vận động.

- Có trách nhiệm bảo quản tài sản, trang thiết bị nhà thi đấu, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản thì phải bồi thường.

II – QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Đối với các vận động viên, trọng tài, các đoàn TDTT tham gia luyện tập, thi đấu:

- Tích cực luyện tập để nâng cao trình độ về chuyên môn.

- Thi đấu trung thực, khách quan, cao thượng.

- Có thái độ lịch sự, đúng mực đối với khán giả, cổ động viên.

2. Đối với các tổ chức, các thành viên trong các câu lạc bộ, công dân đến hợp đồng tham gia luyện tập TDTT:

- Nộp các khoản lệ phí theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng giữa Trung tâm văn hoá- thể thao xã và tổ chức, công dân đến hợp đồng.

3. Đối với khán giả và cổ động viên:

- Chấp hành theo sự hướng dẫn, sắp xếp của ban tổ chức.

- Cổ vũ khách quan, vô tư các trận thi đấu thể dục - thể thao.

4. Mức thu phí dịch vụ.

4.1. Mức thu phí dịch vụ ngoài giờ hành chính.

a. Đối với nhà thi đấu đa năng:

- 02 sân Bóng chuyền hơi:

+ Cho hợp đồng theo tháng 01 sân: Mức thu lệ phí 300.000 đồng/tháng.

+ Cho hợp đồng theo buổi 01 sân: Mức thu lệ phí 20.000 đồng/buổi.

b. Đối với sân Vận động:

- Cho mượn địa điểm tổ chức sự kiện, Hội chợ, chương trình ca nhạc, xiếc mức thu lệ phí 200.000 đồng/ngày đêm. ( Ngoài ra còn có các chi phí hợp đồng riêng)

- Cho các tổ chức, công dân ở ngoài xã đến nhờ địa điểm để thi đấu, giao lưu TDTT vào các buổi chiều thứ 3, thứ 5, thứ 7: Thu phí = 50.000đ/ 01 trận đấu/ 90 phút.

- Công dân trong xã đến thi đấu vào các buổi chiều thứ 2, thứ 4, thứ 6, chủ nhật và các ngày không có người đến mượn sân ( Miễn phí)

4.2. Mức thu phí dịch vụ trong giờ hành chính.

- Sân Cầu lông 10.000 đồng/1 giờ đồng hồ.

5.Thời gian hoạt động.

5.1. Phục vụ công việc chuyên môn, tổ chức các sự kiện chính trị của xã theo thời gian hành chính Nhà nước.

5.2. Phục vụ các hoạt động dịch vụ.

- Mùa hè thời gian: Từ 17h đến 21h.

- Mùa đông thời gian: Từ 16h 30 phút đến 21h.

Các tổ chức, công dân không thực hiện nghiêm túc theo quy định trên, tuỳ thuộc mức độ cụ thể, Ban nhủ nhiệm Trung tâm văn hoá thể thao xã có quyền hủy bỏ hợp đồng, trường hợp gây rối mất ANTT thì mời tổ chức, công dân ra khỏi trung tâm văn hóa - thể thao nếu vụ việc phức tạp, nghiêm trọng sẽ kiến nghị với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

CHỦ TỊCH

Lê Xuân Thủy

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT