Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Phong trào hiến đất làm đường giao thông; tu sữa nhà văn hoá ở thôn Cự Khánh, xã Thiệu Duy

Đăng lúc: 04/01/2024 (GMT+7)
100%

Phong trào hiến đất làm đường giao thông; tu sữa nhà văn hoá ở thôn

Cự Khánh, xã Thiệu Duy

Nhân dân thôn Cự Khánh, xã Thiệu Duy làm đường giao thông nông thôn

Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của xã Thiệu Duy, thôn Cự Khánh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện chung sức, đồng lòng hiến đất, góp sức làm đường giao thông nông thôn. Phong trào này đang được lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Từ xưa đến nay các ngõ xóm trong thôn Cự Khánh, xã Thiệu Duy rất chặt hẹp, khó khăn đi lại, gây không ít cản trở trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thuận tiện cho giao thông đi lại và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, thôn đã triển khai thực hiện hiến đất mở rộng đường.Việc hiến đất và tháo dỡ những công trình sinh hoạt để làm đường đã trở thành phong trào rộng khắp và phát triển mạnh mẽ tạithôn.Đến nay có 9 hộ đã sẵn sàng hiến đất với 203m2, tiêu biểu như hộ ông:Lê Đình Chung đã hiến được 31,7m2, Hộ bà Lê Thị Quê hiến được 33 m2, hộ ông Lê Đình Long hiến được 38,5m2……

Các ngõ xóm được bê tông hoá

Đối với các ngõ như: Ngõ Đình đã làm được 149m chiều dài với 112 khối bê tông;

Ngõ cây Đề đã làm được 160m chiều dài với 108 khối bê tông; Ngõ Đồng xuôi đã làm được 105m chiều dài với 68,1 khối bê tông; Xóm mới đồng mũ làm được 101m chiều dài với 52 khối lượng bê tông….Và một số đường đang tiến hành thi công.

Tường rào mẫu tại thôn Cự khánh được nhân dân đầu tư xây trát

Với quyết tâmcủa cấp ủy, Chi bộ, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong thôn,các tuyến đường các ngõ trong thôn Cự Khánh đã và đang được gấp rúthoàn thiện để tiến tới bê tông hóa, làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại những cơ hội phát triển và lợi ích to lớn cho địaphương, mà trực tiếp người dân được thụ hưởng thành quả,đây là tiền đề quan trọng đểthôn Cự Khánh sớm về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Song song với hiến đất mở đường, Ban công tác mặt trận phối hợp với Ban phát triển của thôn đã kêu gọi, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân đầu tư tu sửa nhà văn hóa thôn đáp ứng tiêu chí thôn kiểu mẫu..đến nay nhà văn hoá thôn đã hoàn thiện đưa vào sử dụng. Có thể nói có được những kết quả này chính là sự đồng tình của nhân dân, Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong xây dựng “Nhà văn hóa thôn kiểu mẫu”. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tất cả các công việc triển khai thực hiện đều có sự bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến của người dân, do vậy đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao, phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong thôn, mỗi người dân nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình tích cực tham gia góp tiền, ngày công, góp sức để xây dựng Nhà văn hóa thôn kiểu mẫu.

Phong trào hiến đất làm đường giao thông; tu sữa nhà văn hoá ở thôn Cự Khánh, xã Thiệu Duy

Đăng lúc: 04/01/2024 (GMT+7)
100%

Phong trào hiến đất làm đường giao thông; tu sữa nhà văn hoá ở thôn

Cự Khánh, xã Thiệu Duy

Nhân dân thôn Cự Khánh, xã Thiệu Duy làm đường giao thông nông thôn

Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của xã Thiệu Duy, thôn Cự Khánh đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện chung sức, đồng lòng hiến đất, góp sức làm đường giao thông nông thôn. Phong trào này đang được lan tỏa rộng khắp, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ thực hiện tiêu chí giao thông xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Từ xưa đến nay các ngõ xóm trong thôn Cự Khánh, xã Thiệu Duy rất chặt hẹp, khó khăn đi lại, gây không ít cản trở trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thuận tiện cho giao thông đi lại và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, thôn đã triển khai thực hiện hiến đất mở rộng đường.Việc hiến đất và tháo dỡ những công trình sinh hoạt để làm đường đã trở thành phong trào rộng khắp và phát triển mạnh mẽ tạithôn.Đến nay có 9 hộ đã sẵn sàng hiến đất với 203m2, tiêu biểu như hộ ông:Lê Đình Chung đã hiến được 31,7m2, Hộ bà Lê Thị Quê hiến được 33 m2, hộ ông Lê Đình Long hiến được 38,5m2……

Các ngõ xóm được bê tông hoá

Đối với các ngõ như: Ngõ Đình đã làm được 149m chiều dài với 112 khối bê tông;

Ngõ cây Đề đã làm được 160m chiều dài với 108 khối bê tông; Ngõ Đồng xuôi đã làm được 105m chiều dài với 68,1 khối bê tông; Xóm mới đồng mũ làm được 101m chiều dài với 52 khối lượng bê tông….Và một số đường đang tiến hành thi công.

Tường rào mẫu tại thôn Cự khánh được nhân dân đầu tư xây trát

Với quyết tâmcủa cấp ủy, Chi bộ, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân trong thôn,các tuyến đường các ngõ trong thôn Cự Khánh đã và đang được gấp rúthoàn thiện để tiến tới bê tông hóa, làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại những cơ hội phát triển và lợi ích to lớn cho địaphương, mà trực tiếp người dân được thụ hưởng thành quả,đây là tiền đề quan trọng đểthôn Cự Khánh sớm về đích thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Song song với hiến đất mở đường, Ban công tác mặt trận phối hợp với Ban phát triển của thôn đã kêu gọi, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân đầu tư tu sửa nhà văn hóa thôn đáp ứng tiêu chí thôn kiểu mẫu..đến nay nhà văn hoá thôn đã hoàn thiện đưa vào sử dụng. Có thể nói có được những kết quả này chính là sự đồng tình của nhân dân, Cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thôn đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong xây dựng “Nhà văn hóa thôn kiểu mẫu”. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tất cả các công việc triển khai thực hiện đều có sự bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến của người dân, do vậy đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao, phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong thôn, mỗi người dân nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình tích cực tham gia góp tiền, ngày công, góp sức để xây dựng Nhà văn hóa thôn kiểu mẫu.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT