Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND Tỉnh về xây dựng " Khu dân cư an toàn về ANTT" giai đoạn 2008 - 2018.

Đăng lúc: 21/05/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 15/5/2018 BCĐ ANTT xã đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh giai đoạn 2008 - 2018

Tin: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT” giai đoạn 2008 – 2018.

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2018. BCĐ ANTT xã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT giai đoạn 2008 – 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c:Lê Ngọc Thuấn – Phó trưởng công an huyện – thành viên ban chỉ đạo 138 huyện thiệu hóa, Đ/c: Lê văn Đông – Đội trưởng phụ trách phong trào công an huyện, Đ/c: Lê văn Thuấn – BT Đảng bộ – chủ tịch HĐND xã.Dự hội nghị còn có các Đ/c trong BCH Đảng ủy, BCĐ ANTT xã, bí thư – thôn trưởng, Hiệu trưởng các trường, tổ bảo vệ ANTT ở thôn, đại diện các tổ ANXH.Tại hội nghị: Đ/c: Lê Xuân Thủy – PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Trưởng công an xã thông qua Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2018.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh Thanh Hóa, bằng kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn, sự đoàn kết, cảnh giác của lực lượng công an trong xã, cùng với sự liên kết chặt chẽ của đội ngũ công an từ xã xuống thôn, quyết tâm thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 10 và Đề án 375, Ban công an xã đã đạt được những kết quả to lớn trên các lĩnh vực như:

-Từ năm 2008 toàn xã đã thành lập 10/10 Tổ bảo vệ ANTT thôn (đạt 100%), với 31 thành viên. Trong đó có 10 đồng chí tổ trưởng là công an viên, còn lại 21 tổ phó và tổ viên là do quần chúng nhân dân trong thôn, bầu chọn. Sau khi thành lập, Tổ bảo vệ ANTT đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

- Tổ ANXH đã hoà giải 160 vụ mâu thuẩn trong nhân dân, tham gia giải quyết các vụ việc nhỏ xảy ra, xây dựng mối đoàn kết xóm, làng, động viên thăm hỏi, lúc ốm đau, hoạn nạn, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện chính sách xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, phát hiện tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, cung cÊp cho C«ng an x· 135 nguån tin cã liªn quan ®Õn ANTT; Tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá 41 ®èi t­îng có hành vi vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn, giải quyết các vấn đề xã hội khác. Tình hình ANTT tại khu dân cư luôn được giữ vững không có đột xuất, bất ngờ xảy ra trên điạ bàn toàn xã.

*Hội nghị đã có 7 ý kiến tham luận phát biểu - cơ bản đồng ý với các nội dung báo cáo.Biểu dương ghi nhận 6 tập thể, 8 cá nhân và đề nghị UBND Huyện khen thưởng cho 1 tập thể, 1 cá nhân.

*Tại hội nghị đồng chí: Lê Ngọc Thuấn – Phó trưởng công an huyện – thành viên ban chỉ đạo 138 huyện Thiệu hóa đã phát biểu chỉ đạo - biểu dương về thành tích mà lượng lượng đội ngũ công an xã nhà đã đạt được trong 10 năm qua. Để đạt đượng những kết quả to lớn hơn nữa đ/c đề nghị lực lượng công an xã phối hợp với công an huyện phải nắm bắt được các điểm nóng, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền về tội phạm mới, hình thức vi phạm để nhân dân biết và cảnh giác .

Kết luận hội nghị : Đ/c : Lê Xuân Thủy - Phó BTĐU - CT UBND xã đã nhấn mạnh:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền đối với các ban ngành, đoàn thể, các thôn, phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại khuyết điểm, để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của chỉ thị, đề án của UBND tỉnh gắn với việc tiếp tục duy trì và thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương ttrình Quốc gia phòng chống tội phạm, Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới"....

-Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 về "Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT", gắn với triển khai thực hiện tiêu chí số 19.2 về đảm bảo ANTT trong chương trình xây dựng nông thôn mới; và thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của BCA quy định về khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

-Thường xuyên kiện toàn, bổ sung thay thế thành viên Ban chỉ đạo ANTT xã; chỉ đạo kiện toàn Tổ bảo vệ ANTT thôn; Tổ trưởng, tổ phó tổ ANXH đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; phân công từng thành viên BCĐ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Tổ bảo vệ ANTT, Tổ ANXH.

- Tổ chức đăng ký, làm nhiều việc tốt về ANTT. Thường xuyên giám sát đôn đốc để đảm bảo việc đăng ký và cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong thời gian nhất định, tiếp tục hướng dẫn, đăng ký và thực hiện nội dung khác.

- Tổ chức bình xét "Khu dân cư an toàn về ANTT", gắn với tổ chức tốt ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó biểu dương khen thưởng kịp thời các mô hình, điển hình làm tốt về Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ban văn hóa

hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND Tỉnh về xây dựng " Khu dân cư an toàn về ANTT" giai đoạn 2008 - 2018.

Đăng lúc: 21/05/2018 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 15/5/2018 BCĐ ANTT xã đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh giai đoạn 2008 - 2018

Tin: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT” giai đoạn 2008 – 2018.

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2018. BCĐ ANTT xã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án 375 và chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT giai đoạn 2008 – 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đ/c:Lê Ngọc Thuấn – Phó trưởng công an huyện – thành viên ban chỉ đạo 138 huyện thiệu hóa, Đ/c: Lê văn Đông – Đội trưởng phụ trách phong trào công an huyện, Đ/c: Lê văn Thuấn – BT Đảng bộ – chủ tịch HĐND xã.Dự hội nghị còn có các Đ/c trong BCH Đảng ủy, BCĐ ANTT xã, bí thư – thôn trưởng, Hiệu trưởng các trường, tổ bảo vệ ANTT ở thôn, đại diện các tổ ANXH.Tại hội nghị: Đ/c: Lê Xuân Thủy – PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã đã phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Trưởng công an xã thông qua Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008 - 2018.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh Thanh Hóa, bằng kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn, sự đoàn kết, cảnh giác của lực lượng công an trong xã, cùng với sự liên kết chặt chẽ của đội ngũ công an từ xã xuống thôn, quyết tâm thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 10 và Đề án 375, Ban công an xã đã đạt được những kết quả to lớn trên các lĩnh vực như:

-Từ năm 2008 toàn xã đã thành lập 10/10 Tổ bảo vệ ANTT thôn (đạt 100%), với 31 thành viên. Trong đó có 10 đồng chí tổ trưởng là công an viên, còn lại 21 tổ phó và tổ viên là do quần chúng nhân dân trong thôn, bầu chọn. Sau khi thành lập, Tổ bảo vệ ANTT đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả.

- Tổ ANXH đã hoà giải 160 vụ mâu thuẩn trong nhân dân, tham gia giải quyết các vụ việc nhỏ xảy ra, xây dựng mối đoàn kết xóm, làng, động viên thăm hỏi, lúc ốm đau, hoạn nạn, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện chính sách xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tuyên truyền nâng cao cảnh giác, phát hiện tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, cung cÊp cho C«ng an x· 135 nguån tin cã liªn quan ®Õn ANTT; Tham gia quản lý, giáo dục, cảm hoá 41 ®èi t­îng có hành vi vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn, giải quyết các vấn đề xã hội khác. Tình hình ANTT tại khu dân cư luôn được giữ vững không có đột xuất, bất ngờ xảy ra trên điạ bàn toàn xã.

*Hội nghị đã có 7 ý kiến tham luận phát biểu - cơ bản đồng ý với các nội dung báo cáo.Biểu dương ghi nhận 6 tập thể, 8 cá nhân và đề nghị UBND Huyện khen thưởng cho 1 tập thể, 1 cá nhân.

*Tại hội nghị đồng chí: Lê Ngọc Thuấn – Phó trưởng công an huyện – thành viên ban chỉ đạo 138 huyện Thiệu hóa đã phát biểu chỉ đạo - biểu dương về thành tích mà lượng lượng đội ngũ công an xã nhà đã đạt được trong 10 năm qua. Để đạt đượng những kết quả to lớn hơn nữa đ/c đề nghị lực lượng công an xã phối hợp với công an huyện phải nắm bắt được các điểm nóng, giải quyết các vấn đề mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân kịp thời. Tăng cường công tác tuyên truyền về tội phạm mới, hình thức vi phạm để nhân dân biết và cảnh giác .

Kết luận hội nghị : Đ/c : Lê Xuân Thủy - Phó BTĐU - CT UBND xã đã nhấn mạnh:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền đối với các ban ngành, đoàn thể, các thôn, phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại khuyết điểm, để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của chỉ thị, đề án của UBND tỉnh gắn với việc tiếp tục duy trì và thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương ttrình Quốc gia phòng chống tội phạm, Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ chính trị về " Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới"....

-Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 về "Xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT", gắn với triển khai thực hiện tiêu chí số 19.2 về đảm bảo ANTT trong chương trình xây dựng nông thôn mới; và thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của BCA quy định về khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

-Thường xuyên kiện toàn, bổ sung thay thế thành viên Ban chỉ đạo ANTT xã; chỉ đạo kiện toàn Tổ bảo vệ ANTT thôn; Tổ trưởng, tổ phó tổ ANXH đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; phân công từng thành viên BCĐ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Tổ bảo vệ ANTT, Tổ ANXH.

- Tổ chức đăng ký, làm nhiều việc tốt về ANTT. Thường xuyên giám sát đôn đốc để đảm bảo việc đăng ký và cam kết làm nhiều việc tốt về ANTT được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong thời gian nhất định, tiếp tục hướng dẫn, đăng ký và thực hiện nội dung khác.

- Tổ chức bình xét "Khu dân cư an toàn về ANTT", gắn với tổ chức tốt ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó biểu dương khen thưởng kịp thời các mô hình, điển hình làm tốt về Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ban văn hóa

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT