Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
354387

Tài liệu hướng dẫn Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyểnđổisốdoanhnghiệp(Digital Business Indicators)

Đăng lúc: 18/04/2023 (GMT+7)
100%

Phụlục:

Tài liệu hướng dẫn Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyểnđổisốdoanhnghiệp(Digital Business Indicators)

Bước1:TruycậptrìnhduyệtInternetbấtkỳ,nhậpđịachỉdbi.gov.vnấnEnter,trìnhduyệttrảvềgiaodiệnsau:

Bước2:ỞmenuTrangchủ,ấnvàonútĐăngký,trìnhduyệttrảvềgiaodiệnsau:


Bước3:DoanhnghiệpấnvàochứcnăngDoanhnghiệp(theohìnhsau):

Trìnhduyệttrảvềgiaodiệndanhchodoanhnghiệpđăngkýtàikhoản(theohìnhsau):Tạigiaodiện,doanhnghiệpnhậpcácthông tingồm:1.Thôngtindoanhnghiệp

Trongđó:

- Têndoanhnghiệp:Nhậptên theohồsơđăngkýkinhdoanh.

- Trụsởchính:ChọnđịachỉtheoTỉnh/Thànhphố.

- Mãsốthuế:Nhậpmã sốthuếcủadoanhnghiệp.

- Ngàyhoạtđộng: Nhậpngàydoanhnghiệpbắtđầuhoạtđộng.

- Ngànhnghềkinhdoanhchính:Chọnngànhnghềkinhdoanhchínhcủadoanh nghiệp.

- Ngànhnghềkinhdoanhkhác:Nhậpthêmngànhnghềkinhdoanhcủadoanh nghiệp,mỗingành cáchnhau bằng dấuchấmphẩy(;).


- Quymôdoanhnghiệp:Chọnquymôphùhợpvớitổchứchiệntạicủadoanh nghiệp.

- Loạihìnhdoanhnghiệp:Chọnloạihìnhphùhợpcủadoanhnghiệp.

- Tênviếttắt/Tênthươnghiệu:NhậpTênviếttắt/Tênthươnghiệucủadoanh nghiệp.

- TêntiếngAnh:NhậptêntiếngAnhcủadoanhnghiệp.

- Quymônhânsự:Chọnsốnhậnsự(cóHợpđồnglaođộng)tươngứngcủadoanhnghiệp.

Ghichú:Cáctrườngcódấu *đỏlàbắtbuộcphải chọn,phải nhập.

2. Thôngtinđịachỉ

Trongđó:

- Tỉnh/Thànhphố:ChọnTỉnh/Thànhphốdoanhnghiệpđangđóngtrụsởchính.

- Quận/Huyện:ChọnQuận/Huyệndoanhnghiệpđangđóngtrụsởchínhtương ứngvớiTỉnh/Thànhphố.

- Xã/Phường:ChọnXã/Phườngdoanhnghiệpđangđóngtrụsởchínhtương ứngvớiQuận/Huyện.

- Sốnhà,đường,phố:Nhậpsốnhàdoanhnghiệp đangđóngtrụsởchính.

- Điệnthoại:Nhậpsốđiệnthoạicủadoanhnghiệp.

- Fax:Nhậpsốfax củadoanhnghiệp.

- Website:Nhậpđịachỉwebsitecủadoanhnghiệp.

Ghichú:Cáctrườngcódấu *đỏlàbắtbuộcphải chọn,phải nhập.

3. Thôngtincánbộđầumốiđánhgiáchuyểnđổisốcủadoanhnghiệp


Trongđó:

- Họ tên: Nhập họ tên cán bộ đầu mối của doanh nghiệp chịu trách nhiệmsốliệuđánhgiáquá trình chuyểnđổi sốcủadoanhnghiệp.

- Sốđiệnthoại:Nhậpsốđiệnthoạicủacánbộđầumối

- Chứcvụ: Nhập chứcvụ củacánbộđầu mối.

- Tài khoản: Tài khoản sẽ tự động sinh ra theo mã số thuế (hãy nhớ thôngtintrườngnàyđểphụcvụquátrìnhđăngnhập,trướckhithựchiệnđánhgiá).

- Email:Địachỉthưđiệntửcủacánbộđầumối.

- Tạomậtkhẩu: Nhậpmật khẩuđểđăngnhập cùngTàikhoản

- Xácnhậnlạimật khẩu:Nhậplạimật khẩu(giốnghệt mậtkhẩu trên).

- NhậpmãCAPCHAbạn thấyởtrên (ô trêncó mãlàUK98X)

- Ấnvào nút Gửi đăngkýđểhoàn thànhquátrìnhđăngký.

Ghi chú: Nếu dữ liệu đánh dấu * đỏ chưa nhập đủ, hệ thống sẽ yêu cầudoanhnghiệp nhậpthêm,trướckhicho phép gửiđăng ký.

Bước4:HệthốngDBI(digitalbusinessindex@gmail.com)sẽgửiđếnemail doanh nghiệp đã điền tại form đăng ký thư “Thông báo xác nhận thông tindoanh nghiệp”, tại thư này, doanh nghiệp cần bấm vào link “tại đây” hoặc nútĐồng ý để xác nhận thông tin đăng ký là đúng và chính thức kích hoạt tài khoảndoanh nghiệp(xemhìnhsau):


Saukhibấmvàolink“tạiđây”hoặcnútĐồngý,hệthốngDBIsẽgửithưthôngbáotạo tàikhoản chodoanhnghiệp(xemhình sau):

Doanhnghiệphoàntấtquátrìnhtạotàikhoảnvàbắtđầusửdụngthôngtin Tài khoản, Mật khẩu để bắt đầu thực hiện Xác định Chỉ số đánh giá mức độchuyểnđổisốdoanhnghiệptheoQuyếtđịnhsố1970/QĐ-BTTTTngày13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Chương trình54/CTr-UBNDngày03/3/2022 củaChủ tịchUBNDtỉnh ThanhHóa.

Tài liệu hướng dẫn Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyểnđổisốdoanhnghiệp(Digital Business Indicators)

Đăng lúc: 18/04/2023 (GMT+7)
100%

Phụlục:

Tài liệu hướng dẫn Đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin chỉ số chuyểnđổisốdoanhnghiệp(Digital Business Indicators)

Bước1:TruycậptrìnhduyệtInternetbấtkỳ,nhậpđịachỉdbi.gov.vnấnEnter,trìnhduyệttrảvềgiaodiệnsau:

Bước2:ỞmenuTrangchủ,ấnvàonútĐăngký,trìnhduyệttrảvềgiaodiệnsau:


Bước3:DoanhnghiệpấnvàochứcnăngDoanhnghiệp(theohìnhsau):

Trìnhduyệttrảvềgiaodiệndanhchodoanhnghiệpđăngkýtàikhoản(theohìnhsau):Tạigiaodiện,doanhnghiệpnhậpcácthông tingồm:1.Thôngtindoanhnghiệp

Trongđó:

- Têndoanhnghiệp:Nhậptên theohồsơđăngkýkinhdoanh.

- Trụsởchính:ChọnđịachỉtheoTỉnh/Thànhphố.

- Mãsốthuế:Nhậpmã sốthuếcủadoanhnghiệp.

- Ngàyhoạtđộng: Nhậpngàydoanhnghiệpbắtđầuhoạtđộng.

- Ngànhnghềkinhdoanhchính:Chọnngànhnghềkinhdoanhchínhcủadoanh nghiệp.

- Ngànhnghềkinhdoanhkhác:Nhậpthêmngànhnghềkinhdoanhcủadoanh nghiệp,mỗingành cáchnhau bằng dấuchấmphẩy(;).


- Quymôdoanhnghiệp:Chọnquymôphùhợpvớitổchứchiệntạicủadoanh nghiệp.

- Loạihìnhdoanhnghiệp:Chọnloạihìnhphùhợpcủadoanhnghiệp.

- Tênviếttắt/Tênthươnghiệu:NhậpTênviếttắt/Tênthươnghiệucủadoanh nghiệp.

- TêntiếngAnh:NhậptêntiếngAnhcủadoanhnghiệp.

- Quymônhânsự:Chọnsốnhậnsự(cóHợpđồnglaođộng)tươngứngcủadoanhnghiệp.

Ghichú:Cáctrườngcódấu *đỏlàbắtbuộcphải chọn,phải nhập.

2. Thôngtinđịachỉ

Trongđó:

- Tỉnh/Thànhphố:ChọnTỉnh/Thànhphốdoanhnghiệpđangđóngtrụsởchính.

- Quận/Huyện:ChọnQuận/Huyệndoanhnghiệpđangđóngtrụsởchínhtương ứngvớiTỉnh/Thànhphố.

- Xã/Phường:ChọnXã/Phườngdoanhnghiệpđangđóngtrụsởchínhtương ứngvớiQuận/Huyện.

- Sốnhà,đường,phố:Nhậpsốnhàdoanhnghiệp đangđóngtrụsởchính.

- Điệnthoại:Nhậpsốđiệnthoạicủadoanhnghiệp.

- Fax:Nhậpsốfax củadoanhnghiệp.

- Website:Nhậpđịachỉwebsitecủadoanhnghiệp.

Ghichú:Cáctrườngcódấu *đỏlàbắtbuộcphải chọn,phải nhập.

3. Thôngtincánbộđầumốiđánhgiáchuyểnđổisốcủadoanhnghiệp


Trongđó:

- Họ tên: Nhập họ tên cán bộ đầu mối của doanh nghiệp chịu trách nhiệmsốliệuđánhgiáquá trình chuyểnđổi sốcủadoanhnghiệp.

- Sốđiệnthoại:Nhậpsốđiệnthoạicủacánbộđầumối

- Chứcvụ: Nhập chứcvụ củacánbộđầu mối.

- Tài khoản: Tài khoản sẽ tự động sinh ra theo mã số thuế (hãy nhớ thôngtintrườngnàyđểphụcvụquátrìnhđăngnhập,trướckhithựchiệnđánhgiá).

- Email:Địachỉthưđiệntửcủacánbộđầumối.

- Tạomậtkhẩu: Nhậpmật khẩuđểđăngnhập cùngTàikhoản

- Xácnhậnlạimật khẩu:Nhậplạimật khẩu(giốnghệt mậtkhẩu trên).

- NhậpmãCAPCHAbạn thấyởtrên (ô trêncó mãlàUK98X)

- Ấnvào nút Gửi đăngkýđểhoàn thànhquátrìnhđăngký.

Ghi chú: Nếu dữ liệu đánh dấu * đỏ chưa nhập đủ, hệ thống sẽ yêu cầudoanhnghiệp nhậpthêm,trướckhicho phép gửiđăng ký.

Bước4:HệthốngDBI(digitalbusinessindex@gmail.com)sẽgửiđếnemail doanh nghiệp đã điền tại form đăng ký thư “Thông báo xác nhận thông tindoanh nghiệp”, tại thư này, doanh nghiệp cần bấm vào link “tại đây” hoặc nútĐồng ý để xác nhận thông tin đăng ký là đúng và chính thức kích hoạt tài khoảndoanh nghiệp(xemhìnhsau):


Saukhibấmvàolink“tạiđây”hoặcnútĐồngý,hệthốngDBIsẽgửithưthôngbáotạo tàikhoản chodoanhnghiệp(xemhình sau):

Doanhnghiệphoàntấtquátrìnhtạotàikhoảnvàbắtđầusửdụngthôngtin Tài khoản, Mật khẩu để bắt đầu thực hiện Xác định Chỉ số đánh giá mức độchuyểnđổisốdoanhnghiệptheoQuyếtđịnhsố1970/QĐ-BTTTTngày13/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Chương trình54/CTr-UBNDngày03/3/2022 củaChủ tịchUBNDtỉnh ThanhHóa.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT